Solidaritetskonferanse PALESTINA for fagorganiserte

Solidaritetskonferanse PALESTINA for fagorganiserte 27. september 2012 kl 09 – 16 i Oslo Kongressenter Folkets Hus

Hvordan kan fagorganiserte konkret trappe opp støtten til det palestinske folket?
Fagbevegelsen har lenge hatt et sterkt engasjement for å få revet den ulovlige Muren, stoppe de ulovlige bosettingene, heve blokaden av Gaza og ikke minst – få slutt på den ulovlige okkupasjonen. Spørsmålet er: hvordan kan vi følge opp vår støtte med konkrete handlinger?

I løpet av våren 2012 har det kommet flere rapporter som knytter norske myndigheter, næringsliv og organisasjoner til den israelske okkupasjonen av Palestina. Disse rapportene vil utgjøre en viktig del av konferansen. Vi har også invitert den palestinske menneskerettighetsaktivisten Jamal Juma, koordinator for Stop the Wall og sentral i Popular Resistence Committees, til å innlede om situasjonen i Palestina akkurat nå.

Med dette som bakgrunn ønsker vi å invitere til Solidaritetskonferanse for Palestina som retter seg spesielt til tillitsvalgte i norsk fagbevegelse. Målet med denne konferansen er å diskutere hva vi kan gjøre lokalt, hvilke tiltak er aktuelle, hvordan kan de gjennomføres, trenger vi mer skolering og kompetanse, og hvilken støtte trenger palestinerne.

Konferansen finner sted 27. september 2012 kl 09.00 – 16.00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo.

Teknisk arrangør: Fellesutvalget for Palestina.
Påmelding: Påmelding til fup@palestina.no innen 24. september 2012: Navn, arbeidsplass og hvem du er representerer (klubb, forening, forbund)
Deltakeravgift: 500 kr (dekker deltakelse for hele konferansen samt lunsj) som betales innen 24. september til FuPs kontonummer: 9001.05.20435

Se program for konferansen.

Arrangører:Fagforbundet, El & It Forbundet, Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Norsk Transportarbeiderforbund, LO i Oslo, Handel og Kontor i Norge, Oslo Grafiske Fagforening, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge