50 år med okkupasjon: Oslo-avtalen – en okkupasjonsavtale?

50 år med okkupasjon: Oslo-avtalen – en okkupasjonsavtale?

Palestinakomiteen Trøndelag inviterer til møte på Litteraturhuset i Trondheim tirsdag 14.nov kl 19.

I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Nidaros, arrangerer vi et åpent debattmøte med fokus på Oslo-avtalen og 50 år med okkupasjon av Palestina. Panelet presenterer et historisk og juridisk perspektiv på avtalen hvor blant annet Omar Dajani som er jurist og ekspedisjonssjef i Justisdepartementet deltar.

Velkommen!

Spre gjerne arrangementet videre til andre interesserte!