Tromsø: Åpent møte og filmvisning

Internasjonal uke i Tromsø har mange arrangementer, ett av dem er i samarbeid mellom Palestinakomiteen i Tromsø og Vennskap Tromsø-Gaza:

Onsdag 7. juni kl. 20.00-21.00: «Lys sommerkveld i Tromsø – Svart natt i Palestina»
Sted: Levende Lokaler, Storgata 108

Vennskap Tromsø-Gaza og Palestinakomiteen i Tromsø presenterer og inviterer til samtale om:

– Situasjonen i Gaza, med film fra Gazabesøk i mai 2016.
– Solidaritetsarbeidet i Libanon og muligheten for å reise ut som solidaritetsarbeider.
– Kampanjen Apartheidfrie soner: Hvordan arbeider Palestinakomiteen med kampanjen?

Velkommen til arrangementet vårt!