Åpent møte i Bergen: Norske forbindelser til den israelske okkupasjoen

Mai i år lanserte Norsk Folkehjelp og Fagforbundet rapporten, «Farlige forbindelser og norske bånd til den israelske okkupasjonen».

Rapporten syner at norske styresmakter og selskap, gjennom finansielle investeringar og handel, er direkte involvert i verksemder og aktivitetar som bidreg til at Israel bryt folkeretten og menneskerettane under okkupasjonen av Vestbreidda og Gaza. Rapporten syner òg korleis grupper i Noreg direkte støttar okkupasjonen gjennom pengeoverføringar til ulovlege israelske busetting

Rapporten konkluderar med 17 tilråingar som blir retta både mot norske styresmakter, og til handelsstanden og norske bankar/fondsforvaltarar.Palestinakomiteen i Bergen har invitert Martin Holter frå Norsk Folkehjelp til å snakke om rapporten, og om korleis ein best kan kjempa mot den israelske okkupasjonen.

Rapporten kan du lese her.

Tid: Torsdag 25. oktober kl.18:00
Sted: Folkets hus/Bergen kongressenter, Håkonsgaten 3-5 (Rett bak Konsertpalæet kino)

Møtet er gratis og ope for alle!

Arrangementet er en del av Internasjonal Uke og arrangeres sammen med Norsk Folkehjelp i Bergen.