Åpent møte i Bø med Peder Martin Lysestøl: Bak muren av myter og propaganda

Palestinakomiteen  Telemark inviterer til åpent møte med Peder Martin Lysestøl som kommer ut med ny bok 27. januar: Bak muren av myter og propaganda (ved forlaget Manifest Analyse).

Tid: Tirsdag 9. februar kl 18.00
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge i Bø

Sommeren 1964 reiste Peder Martin Lysestøl til Israel. Han ville bidra til en bedre verden gjennom å jobbe frivillig i en jødisk kibbutz. Våren 1967 deltok han på den første internasjonale studentkonferansen i Kairo. Under konferansen besøkte de Gaza og de store palestinske flyktningeleirene. Den brutale virkeligheten som møtte ham her fikk ham til å forstå at den idylliske Kibbutzen i Israel var bygd på jorda til fordrevne palestinere. Historien om palestinerne fortalte Lysestøl i boka Palestinerne, historie og frigjøringskamp.

Møte med de palestinske flyktningene i Gaza tvang ham til å ta et oppgjør med det han tidligere hadde trodd var Israel, et hjem for jødene. Hvordan kunne ideen om å bygge en stat på et annet folks jord oppstå? Og hvordan kunne den la seg gjennomføre? I denne boka forteller sosialøkonomen Lysestøl historien om Israel fra begynnelsen. Han følger sionismen, fra ideen oppstår i 18 – hundretallets Europa til etableringen av staten Israel. Han viser hvordan Israel har gjennomgått store forandringer fram til den aggressive høyteknologistaten av i dag. I boka viser han hvordan Israel i dag står overfor store utfordringer som truer statens eksistens. En av disse er den internasjonale BDS – kampanjen.

Lysestøl er sosialøkonom, og tilfører debatten om Israel – Palestina en ny dimensjon ved å vise hvordan de økonomiske aspektene ved Israels okkupasjon av Palestina er avgjørende for å forstå den sionistiske strategien. Israel er tilsynelatende sterk og hensynsløs, men samtidig en stat på leirføtter. Dette er bokas positive budskap til alle som håper på en rettferdig framtid for alle som bor i Israel – Palestina.

Peder Martin Lysestøl var med å stifte Palestinakomiteen i Norge.