Åpent møte om Palestina og årsmøte i Palestinakomiteen i Vestfold

Palestinakomiteen i Vestfold arrangerer åpent møte 14. mars kl 18, Svend Foyns gate 1, Tønsberg:

Er to-statsløsningen og vestens fredsforhandlinger en saga blott?

Før årsmøtet starter, vil Ingunn Strand Johansen holde et foredrag om «Arbeidsmuligheter bak Murer – Rapport fra tur til Vestbredden januar 2011». Strand Johansen er styremedlem i Palestinakomiteen i Drammen og leder av LO i Asker og Bærum. Sist hun var i Palestina, var på studietur i november 2011 sammen med en delegasjon fra LO.

Årsmøte avholdes etter infomøte:
Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av årsmelding 2011

4. Godkjenning av regnskap 2011

5. Handlingsplan og budsjett for 2012

6. Valg av nytt styre. Valg av delegater til Palestinakomiteens Landsmøte 2012

Velkommen!

Styret

 

 

Vel møtt

 

 

Dagsorden:

 

1.      Godkjenning av innkalling

 

2.     Valg av møteleder og referent

 

3.     Godkjenning av årsmelding 2011

 

4.     Godkjenning av regnskap 2011

 

5.     Handlingsplan og budsjett for 2012

 

6.     Valg av nytt styre. Valg av delegater til Palestinakomiteens Landsmøte 2012

 

Velkommen

 

Styret