Årsmøte i Rana og omegn lokallag av Palestinakomiteen:

Tid: Mandag 10.februar 2014 kl. 19.00
Sted: Campus Helgeland, rom C105, inngang Torggata 1B

Saksliste:

0. Registrering av stemmeberettigede

1.Valg av møteleder og referent

2.Godkjenning av saksliste

3.Godkjenning av årsberetning for 2014

4.Godkjenning av regnskap for 2013 og budsjett for 2014

5.Valg av nytt styre inkl. leder, kasserer og sekretær

6.Valg av delegat til Palestinakomiteens 30. landsmøte

7.Valg av valgkomite

8.Aktivitetsplan for 2014

Vi ønsker medlemmer og andre interesserte hjertelig velkommen!

Hilsen styret

Palestinakomiteen i Rana og omegn

For spørsmål kontakt leder Wenche Flakstad wenche.flakstad@gmail.com mobil 41516677 eller kasserer Hossein Eskandari hoss-al@online.no mobil 90675664