De kristne i Palestina: Hva nå?

Seminar 20. oktober i Jakob Kirke, Oslo kl 17-20
Arrangører: Norske kirkeakademier, Sabeels venner i Norge, GodGave.

Klikk her for å se arrangementet på Facebook 

Hensikten med seminaret

Seminaret har som formål å formidle en ajourført beskrivelse av kirkenes og de kristnes situasjon i Israel-Palestina i dag. Det skjer en gradvis og til dels rask endring av deres livsvilkår, både på de okkuperte områdene og i Israel/Jerusalem.

Vi tror det er behov blant norske støttespillere og interesserte å skaffe seg mer kunnskap om det som preger disse turbulente samfunn akkurat nå.  Dessuten er det nødvendig å få belyst hvilken rolle kirkene og de kristne spiller i den stadig mer polariserte konflikten mellom Israel og det palestinske folk.  Hvilken innvirkning har deres tilstedeværelse og initiativ på relasjonene mellom de to folkegruppene og de tre religionene? Planene om å annektere brorparten av Vestbredden har aktualisert og forsterket problemstillingene ytterligere.

Seminaret skal streames, i tillegg til at det kan følges fysisk.

PROGRAM

Kl. 17.00 – 17.10
Velkomstord ved Kristin Gunleiksrud Raaum

Kl. 17.10 – 17.30
De kristne palestinerne – hva nå?
Prost em. og forfatter Trond Bakkevig: Palestinske kristne sine utfordringer

Kl. 17.30 – 17.50
Dokumentet Kairos Palestina – innhold og gjennomslag.
Kjetil Fretheim, professor ved MF: Kairosdokumentets hovedinnhold og virkning.

Kl 17.50 – 18.10
Erling Rimehaug: Blir palestinerne hørt?

Kl. 18.10 – 18.20 Pause

Kl. 18.20 – 18.50
Hva er de kristnes bidrag i Palestina/Israel?
Hans Morten Haugen: Hvem er de palestinske kristne og hva betyr de?
Kari Lorentzen: De kristnes situasjon i dag. Ferske inntrykk for to konferanser i Betlehem og Jerusalem.

Kl. 18.50 – 19.20
Samtale mellom de fem innlederne og en åpning for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer: Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kl 19.20 – 19.30
Avslutning v/ Kristin Gunleiksrud Raaum

Vi ber om at både de som oppsøker Jakob kirke og de som velger å følge seminaret digitalt sender kr. 100,- for dekning av utgifter på Vipps 124704.
Påmelding for fysisk deltakelse under seminaret i Jakob kirke sendes til Kari Lorentzen, karilore@online.no, 
mobil 97138424.