Debatt: Akademisk boikott av Israel

Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen inviterer til debatt om akademisk boikott av Israel.

Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter
Tid: tirsdag 29.05 kl 19.00
Fri inngang

Innledere:
Marthe Valle – sykepleier og aktivist med personlig erfaring fra Palestina
Tore Sivertsen – AKULBI (Akademisk og Kulturell Boikott av Staten Israel)
Berit Hagen Aagøy – Mellomkirkelig råd
TBA – VID Vitenskapelige Høgskole
TBA – Liberal Liste UiB

I 2005 kom en oppfordring fra palestinske akademikere om akademisk boikott av staten Israels universiteter og forskningsinstitusjoner. Et nasjonalt opprop fra akademikere i Norge fra 2010 oppfordret ansatte og studenter ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter til å avstå fra:
forskningssamarbeid, utveksling av gjesteforskere- og forelesere, tildeling av stipend og forskningsmidler, og deltakelse på vitenskapelige konferanser i Israel med tilknytning til institusjoner som deltar i og muliggjør ulovlig virksomhet.

Mange er uenige i hvorvidt boikott er riktig, og om det er effektivt. Bryter akademisk boikott med den frie og åpne kunnskapsutvikling, eller er boikott et nødvendig og effektivt virkemiddel for å legge press på Israel, når dialog ikke strekker til i en situasjon med en asymmetrisk maktbalanse?

I april 2018 sendte Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen et brev til VID vitenskapelige høgskole med en oppfordring om at de avslutter sin utvekslingsavtale med universitetet i Haifa. Oppfordringen kommer fra et initiativ til akademisk boikott av Israel, i tråd med palestinske akademikeres ønske. Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen har valgt å oppfordre VID i første omgang fordi VID er en høgskole som utdanner helsepersonell, en yrkesgruppe Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen mener ikke kan stille seg nøytrale til brudd på menneskerettigheter og systematisk neglisjering av medisinske og helsemessige behov.

Vi ønsker å ta debatten om hvorvidt norske utdanningsinstitusjoner generelt og helsepersonell spesielt bør vedta boikott av israelsk akademia, inntil blokaden og okkupasjonen er opphevet, og alle mennesker i området får sin like rett til et verdig liv oppfylt.