Demonstrasjon mot USA sin utenrikspolitikk

I anledning Hillary Clintons besøk til Norge arrangerer vi demonstrasjon mot USAs utenrikspolitikk.

Paroler:
Close Guantanamo now/Steng Guantanamo
Stop the war – civil aid for Afghans/Stopp krigen – sivil støtte til Afghanere
Recognition of Palestine now/Annerkjenn Palestina nå

Vi vil begynne på Youngstorget klokka 16 og gå i tog mot Rådhuset hvor Hillary vil befinne seg. På rådhusplassen kl 16.30 vil vi holde appeller fra ulike organisasjoner.

Tilsluttede organisasjoner vil ha frihet til å gå under egne paroler og fronte egne saker, så lenge det ikke bryter med de øvrige parolene.

Tilslutta organisasjoner (flere kommer):
Sosialistisk Ungdom
Rød Ungdom
Fredsinitativet
Norges Fredsråd
Rødt
Palestinakomiteen i Oslo
Fred og demokrati i Afghanistan
Bestemødre for fred
Blitz