Demonstrasjon til støtte for innbyggerne i Gaza

Aksjonsgruppa Blitz arrangerer demonstrasjon til støtte for innbyggerne i Gaza
Tid: Torsdag 25. oktober kl 18
Oppmøte: Kafe Blitz

Nok en gang har Israel vist sin forakt for internasjonale lover ved å bordre et skip i internasjonalt farvann, arrestere passasjerene og konfiskere lasten som skulle komme palestinske barn og voksne til hjelp. Dette understreker bare hvordan israelske myndigheter forkaster grunnleggende menneskerettigheter i det enorme friluftsfengselet Gaza.

Det vil derfor bli arrangert en lovlig demonstrasjon til støtte for de palestinske innbyggerne på Gaza med oppmøte ved kafe Blitz førstkommende torsdag klokken 18.00

Vi understreker viktigheten av å stå sammen for denne felles saken på tross av ulike politiske standpunkter, og skjønner selvfølgelig at dette er svært kort varsel, men håper at dere som mottar denne e-posten har mulighet til å videresende informasjonen til medlemmene deres.

Solidarisk hilsen, Aksjonsgruppa Blitz.