Demonstrasjon 8. august utenfor Stortinget mot Israels krigsforbrytelser og brudd på folkeretten

Demonstrasjon 8. august kl 17.00 utenfor Stortinget mot Israels krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina inviterer til ukentlig demonstrasjon mot Israels brutale krigføring. Dette er den første fredagsdemonstrasjonen i rekka, vi tenker å arrangere demonstrasjoner hver fredag så lenge situasjonen er såpass kritisk som den er.

Gazastripen er under angrep fra okkupanten Israel. Per 4. august er over 1800 palestinere drept av Israels bombing. Et stort flertall av de døde er sivile, og mange av dem er barn. Flere tusen bygninger er jevnet med jorden. På israelsk side er 66 liv gått tapt (3 sivile og 63 soldater, 2.aug).

Demonstrasjonene vil finne sted fredager i Oslo foran Stortinget kl 17.00. Første demonstrasjon er den 8.august. Her blir det holdt 3-5 appeller før markeringen rolig avsluttes.

Møt opp for å vise solidaritet med palestinerne og krev at Israel stopper den kollektive avstraffelsen av en hel befolkning, og sine brudd på folkeretten.

Paroler:

  • Stopp Israels bombing
  • Opphev blokaden av Gaza
  • Okkupasjonen må opphøre
  • Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten

Foreløpige appellanter:
– Anne Anita Lillebø, Prest i Den norske kirke, Kirkeoppropet for Palestina
– Audun Lysbakken, leder i SV
– Jon Michelet, forfatter
– Dr. Muhammad Abou Arab, nylig vært i Gaza

Konferansier: Line Khateeb

Arrangører: Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge

Tilsluttet flere organisasjoner.