Fakkelmarkering: FNs solidaritetsdag for Palestina

Velkommen fakkelmarkering utenfor Stortinget 29. november kl. 18.00 i anledning FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk.

For 70 år siden vedtok FN å dele det historiske Palestina i to stater. Israel ble opprettet ved å ta 78 % av palestinernes hjemland, mens palestinerne har ennå ikke fått en fri og suveren stat. I stedet blir palestinerne undertrykt og fordrevet, og landet deres stjålet og okkupert. Nå bor det over 600.000 israelere i de okkuperte palestinske områdene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, fullstendig i strid med folkeretten.

I dag har over 70 % av alle landene i verden anerkjent Palestina som stat. Norge er ikke blant disse. Vi har heller valgt å tjene penger på den israelske okkupasjonen, blant annet ved at Oljefondet har investert 5,2 milliarder euro i selskaper som har virksomhet i de ulovlige bosettingene.

I stedet for å legge press på Israel for landets brudd på folkeretten, har den norske regjeringen valgt å legge press organisasjoner som fremmer BDS-kampanjen. BDS står for boikott, desinvesteringer og sanksjoner. I forslaget til statsbudsjett for 2018 står det at regjeringen vil kutte i støtten til «organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen». Regjeringen bør fjerne denne formuleringen i statsbudsjettet og heller forsvare organisasjoners rett til å fremme BDS-kampanjen.

Palestinakomiteen krever:
– at regjeringen trekker Oljefondets investeringer ut av virksomheter som støtter opp om Israels ulovlige okkupasjonspolitikk
– at regjeringen anerkjenner Palestina som stat
– at regjeringen forsvarer retten til å fremme BDS-kampanjen

Det blir appeller, fakler og kulturinnslag. Detaljer om appellanter og artister kommer. Vel møtt!