Fakkelmarkering utenfor Stortinget

Velkommen til markering foran Stortinget 29. november klokken 18.00!
I anledning FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket, inviterer Palestinakomiteen i Oslo til vår årlige fakkelmarkering.
Vi samler oss foran Stortinget for å rette lys på palestinernes uholdbare situasjon, og vise at vi er mange som står i solidaritet med dem. Samtidig demonstrerer vi mot Israels folkerettsbrudd, apartheid-politikk og krigføring. Vi krever handling nå – møt opp og vis din støtte og solidaritet!
***
VÅRE PAROLER:
– Ny regjering – ny Palestina-politikk!
– Oljefondet ut av okkupasjonen!
– Opphev blokaden av Gaza!
– Stopp etnisk rensing i Øst-Jerusalem!
PROGRAM:
– Appell ved Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge
– Appell ved Åsmund Aukrust (Ap), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen
– Appell ved Hamza Al Zubaidi, Returrett komité Norge
– Musikalsk innslag ved Sosialistisk kor
– Appell ved Marian Hussein (SV), stortingsrepresentant for Oslo
– Appell ved Mette Klouman, medlem av internasjonalt utvalg i LO Oslo
– Appell ved Alberte Tennøe Bekkhus, leder av Rød Ungdom
– Appell ved Hudaifa Abuserriya, palestiner og medlem av Palestinakomiteen Oslo
Flere appellanter annonseres fortløpende.
***
TILSLUTTEDE ORGANISASJONER:
Returrett komité Norge
Oslo SV
Attac Studentlag Oslo
Oslo Sosialistiske Studenter
Rødt Oslo
Latin-Amerikagruppene Blindern
Rød Ungdom
Oslo Rød Ungdom
Oslo Grønn Ungdom
Rødt
AUF
Ønsker din organisasjon/ditt parti å tilslutte seg markeringen? Send oss en e-post på oslo@palestinakomiteen.no.