Globaliseringskonferansen 2021: Virker bistanden solidarisk?

Når: Lørdag 20.november, 15.30-17.00
Hvor: Hallen, DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo
Møtet inngår som en del av Globaliseringskonferansen 2021.
Klikk her for å kjøpe billetter til Globaliseringskonferansen
.
I 2017 evaluerte Norad den norske bistanden til Palestina. Rammeverket og det overordnede målet for bistanden er en forhandlet to-statsløsning, mens palestinere i dag lever under et apartheidregime med manglende suverenitet over egne ressurser og landområder. Den palestinske økonomien taper årlig mer på okkupasjonen enn den samlede internasjonale bistandsinnsatsen til Palestina. Hvordan kan bistanden bøte på dette?
Hovedfunnene i Norads evaluerings rapport var blant annet at:
  • Dagens bistandsparadigme har nådd grensen for hva som kan oppnås i mangel av politisk fremgang.
  • Den vedvarende israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen er hovedårsaken til at den internasjonale bistanden ikke når oppsatte mål om fred, menneskelig utvikling og økonomisk fremgang.
For palestinerne er bistanden livsviktig. Økonomien er kvelt av den pågående koloniseringen og apartheidregime. Men som Norad rapporterer er effekten av bistanden høyst usikker. Bidrar bistanden til å opprettholde status quo?
Med: Kjersti G. Berg, Christian Michelsen institutt (CMI) som har forsket på palestinske flyktninger og humanitær bistand og Linda Tabar, professor ved Birzeit Universitetet med fokus på vold, feminisme og antikolonial kamp. Morten Heszlein, nestleder i Palestinakomiteen.
Samarbeidspartnere: Palestinakomiteen i Norge og Ship to Gaza
Klikk her for å gå til eventet på Facebook