Globaliseringskonferansen 2021: Faglig organisering blant kvinner i Palestina

Når: 19.november kl 10-1130
Hvor: Kulturkirken Jacob, Hausmanns gate 14, Oslo
Klikk her for å se eventet på Facebook.
Palestinakomiteens faglige utvalg og LO i Oslo presenterer prosjektet Making women visible, et fagligpolitisk prosjekt som bygger på solidaritet over landegrenser og bidrar til en sterkere faglig kvinneorganisering i Palestina.
Innledere:
• Jessica Fenn-Samuelsen, fra den norske kvinnegruppa
Digital deltakelse:
• Hanan Salman, leder kvinnedepartementet, den palestinske fagforeningen New Unions
• Faten Abu Nasser og Sundus Abu Ateeq, den palestinske fagforeningen New Unions
Kurset bygger selvtillit gjennom konkret arbeid med aktivisme. Slik bidrar prosjektet til å fremme kvinner i fagbevegelsen. I kurset deltar palestinske og norske kvinner på likefot. Der deles historien til kvinnene i den palestinske og den norske fagbevegelsen og kvinners rettigheter i arbeidslivet.
Møtet inngår i Globaliseringskonferansen 2021.
Klik her for å kjøpe billetter