Great Return March ett år – stand i Larvik

Palestinakomiteen i Larvik og Sandefjord markerer ett-årsdagen for Great Return March med

Stand på Torget i Larvik fra kl 1200 til 1330.

Velkommen!