Hønefoss: Markering mot Israels terror mot Gaza

STOPP ISRAELS TERROR MOT GAZA NÅ

Markering på Søndre Torg i Hønefoss lørdag 24 november kl. 12:00.

Israels offensiv mot Gazastripen eskalerer og bombingen er omfattende. Det er frykt for bakkekrig.

I snart seks år har mer enn 1,7 millioner palestinere på Gazastripen vært underlagt en folkerettstridig blokade. Mer enn halvparten av befolkningen er barn. Israel driver med kollektiv avstraffelse av palestinerne. Dette må det bli slutt på nå!

Vi viser solidaritet med palestinerne på Gazastripen og krever at Israel stopper terroren og at den kollektive avstraffelsen av palestinerne opphører.

Paroler:

Stopp massakrene i Gaza
Opphev blokaden av Gaza
La Gaza leve
Bilde av helikopter som skyter på et barn

Appellanter:

Jamil Khalayli, leder av Den Palestinsk Norske Forening
Erland Raastad, aktivist og pensjonist
Magnus R. Langstrand, nestleder Fagforbundet Ringerike

Arrangør:

Palestinakomiteen i Ringerike

Tilsluttede organisasjoner:

Ship to Gaza Ringerike
Den Palestinsk Norske Forening
Rødt Ringerike
Ringerike og Hole AUF

Ønsker ditt lag eller forening å slutte seg til arrangementet gjøres det ved å sende en mail til sjohnsru@onlne.no.

Ta med flagg og / eller faner ved oppmøte.

Ønsker dere å holde en appell rettes det en henvendelse til samme adresse.

Vel møtt alle sammen.