Hvilken rolle har politiske pøbler i boikotten av Israel?

Fredag 16. mars kl. 18 på Blitz

Blitz har invitert Michael Deas, internasjonal koordinator for den palestinske BDS-kampanjen (Boikott, Deinvesteringer og Sanksjoner mot Israel), for å snakke om hvordan aktivister utenfor de etablerte organisasjonene kan drive direkte aksjoner og boikottarbeid mot den israelske okkupasjonen.