Imperialisme og folkelig motstand

Hvor: Frivilighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen i Oslo
Når: Lørdag 10.oktober kl 10-1630
I forbindelse med den internasjonale aksjons-uka mot imperialisme, arrangerer Latin-Amerikagruppene i Norge sammen med flere solidaritetsorganisasjoner et heldags seminar om imperialisme.
Seminaret har som mål å belyse hvordan imperialisme fungere i dag, og sjå nærmere på den folkelige kampen for en alternativ og fredelige fremtid i forskjellige verdensdeler.
Tidligere leder av Palestinakomiteen, Kathrine Jensen, holder en innledning om Palestina kl 1145-1230.