Innkalling til årsmøte i Palestinakomiteen Ringerike

Logo-PalastinakomPalestinakomiteen Ringerike innkaller til årsmøte torsdag 25. februar kl 1900.

Sted: PPOTkontoret, Hønefoss Videregående skole (Kjelleren, inng. Osloveien)

Årsmøtesaker:

  • Innkalling, ordstyrer, referent, protokollunderskrivere
  • Styrets beretning
  • Regnskap
  • Forslag til vedtak vedr. prinsipp- og arbeidsprogram (fra Harald H. Fjørtoft)
  • Andre innkomne saker
  • Valg

Saker som ønskes tatt opp, må meldes til sekretær Einar Zwaig innen torsdag 18.2.: tlf. 93 02 75 89 el. E-post: zwaig@online.no

Fra samme dato vil saksdokumenter være tilgjengelige.

Styret