Israels fanger: Forvaring på ubestemt tid, sultestreiker, barn i fengsel

Israels fanger. Forvaring på ubestemt tid, sultestreiker, barn i fengsel
Åpent møte tirsdag 17.4. kl 18.30
Sted: BIKS, Kong Oscars gt 15, 4. etg, Bergen
Arr.: Palestinakomiteen, Palestinaforeningen

Tirsdag 17.4. er den internasjonale aksjonsdagen for palestinske fanger.

Khader Adnan og Hana Shalabi sultet seg nær til døde, men oppnådde i siste øyeblikk en løslatelsesdato – og økt internasjonal oppmerksomhet om de over 300 palestinerne som sitter på administrativ forvaring, uten kjent tiltale og på ubestemt tid.

Samtidig driver Israel en kampanje med arrestasjoner av barn, spesielt i landsbyer der det foregår ikkevoldelig mobilisering mot muren og bosetterkolonier.

Dag Lothe er nylig hjemkommet solidaritetsarbeider for Palkom i Beit Ommar, Vestbredden. Han vil på møtet fortelle om sine inntrykk fra landsbyen, som har flere israelske bosetterkolonier tett på, med tildels voldelige settlere. Israelske soldater gjennomfører stadig nattlige raid i landsbyen der de arresterer barn og ungdom.Se vedlagte appell fra Defence for Children International.

Ammar Zyoud er palestinsk jurist og stipendiat på Raftosenteret. Han vil fortelle om systemet med administrativ forvaring, og om sultestreikene blant palestinske fanger.

Vel møtt!

Palkom Bergen /Beit Ommar-gruppe