Kirkeuka for fred: Palestinske barn i israelske fengsler

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2019

Kampanjen Palestinske barn i israelske militære fengsler (PIM) og Kvekerhjelp inviterer til et åpent samtalemøte i Kvekersenteret Grønland 12

Torsdag 19. september kl. 18

OKKUPERT BARNDOM

Palestinske barn har levd under okkupasjon i 52 år. I protest har de kastet stein mot tanks like lenge og blitt arrestert og fengslet helt ned i 12-års alder. Israelske barn er beskyttet av sivilrettslige prinsipper. Palestinske barn er det ikke. De behandles i henhold til israelske militære ordre gitt av hærens øverstkommanderende. UNICEF har dokumentert at fengslingspraksisen bryter med Genèvekonvensjonen og FNs barnekonvensjon på en rekke punkter og at den synes å være ’omfattende, systematisk og institusjonalisert’.

PIM arbeider for at Norge skal gripe fatt i disse barnas situasjon og påvirke Israel til å forandre sin politikk.

Bjørn Gunnar Saltnes vil fortelle om PIMs arbeid, vise bilder og bringe øyenvitneskildringer fra tre perioder i Ledsagerprogrammet til Kirkenes Verdensråd.

PIM ønsker å bruke denne anledningen til en samtale om hvordan vi i fellesskap kan få kontakt med og påvirke våre politikere og andre opinionsdannere til å bruke sin innflytelse.