UTSATT: Landsmøte i Palestinakomiteen i Norge

På grunn av situasjonen med Covid-19-viruset er landsmøtet utsatt inntil videre. Vi ønsker tentativt å avvikle landsmøtet den første helgen i juni, men må avvente situasjonen. Palestinakomiteen i Norge kommer tilbake med nærmere informasjon. 

Palestinakomiteen i Norge avholder sitt 33. landsmøte 24.-26. april i Frivillighetshuset på Tøyen, Oslo.

Alle medlemmer har adgang til landsmøtet mot betalt kontingent, og alle medlemmer kan fremme saker for landsmøtet gjennom sitt lokallag eller landsstyret.

Lokallagene er godt i gang med å avvikle årsmøter og velge delegater til landsmøtet, og vi vil minne om at fristen for å melde saker til Landsmøtet er 24. februar 2020. Dersom du vil løfte en sak på landsmøtet, må du huske å melde dette til ditt lokallag, eller direkte til sekretariat@palestinakomiteen.no

Forslag til kandidater til landsstyret mailes til Jonas Iversen, leder av valgkomiteen, på jonas_ivers@yahoo.no

Klikk HER for å lese forslag til dagsorden.

Saksbilag oversendes ved forespørsel.

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget i Palestinakomiteen i Norge