Palkom Aust-Agder 15. mai – Al Nakba: Palestinas uante fremtid – FNs rolle, menneskerettigheter og krigens reelle effekter på miljøet

Arrangementet finner sted på Arendal Folkebibliotek, Auditoriet 15. mai fra kl 18.00 – 20.00 (fri entre): Palestinas uante fremtid: FNs rolle, menneskerettigheter og krigens reelle effekter på miljøet.

Endring i programmet: Nils Butenschøn er dessverre blitt syk. Som en god erstatning kommer Odd Iglebæk, nyvalgt leder i Palestinakomiteen i Norge. Han har vært journalist i Klassekampen og var korrespondent i Beirut/Libanon under Israels angrep i 1982. Han har vært redaktør I Flyktningrådet, landrådgiver på Midtøsten i UDI og rådgiver på multilateral avdeling i Utenriksdepartementet. Siste halvdel av 1990-tallet arbeider han som presse- og infoansvarlig på UNHCRs regionale kontor for Norden og Baltikum. De seinere år har skrevet om utviklingsspørsmål for Bistandsaktuelt, Omvärlden og The Journal of Nordregio.

Sammen med Philippe Rekacewicz, journalist, geolog og kartograf Le Monde Diplomatique og UNEP/GRID Arendal blir dette en virkelig interessant kveld!

18.00 – 18.10 Åpning og velkommen fra Palkom Arendal
18.10 – 18.20 Dabkeh fremvisning (Palestinsk folkedans av ungdomsgruppe)
18.20  – 18.50 Innlegg av Philippe Rekacewicz (Le Monde Diplomatigue / unep-grid Arendal)
18.50 – 19.30 Innlegg av Odd Iglebæk, leder av Palestinakomiteen i Norge
19.30 – 20.00 Panel, der publikum kan stille dere spørsmål