Medlemsmøte

Vi ønsker medlemmer og interesserte velkommen til medlemsmøte for lokallaget i Trøndelag.

Vi starter kl 19 med en gjennomgang av aktuelle saker og aktiviteter denne høsten. Alle er velkomne med forslag, meld gjerne inn på forhånd.
Vi ønsker oss spesielt frivillige på årets Kulturnatt-arrangement.

På møtet 05.09 har vi invitert styremedlem Peder Martin Lysestøl om å fortelle om hans siste reise til Palestina. Han skal også fortelle litt om sommerens hendelser i Palestina.