Møte om Kairos, et sannhetens øyeblikk – et ord om tro, håp og kjærlighet fra hjertet av palestinsk lidelse

Palestinakomiteen i Molde arrangerer møte i Molde rådhus tirsdag 22. mai kl.19 – 21.30

Tema:Kairos, et sannhetens øyeblikk – et ord om tro, håp og kjærlighet fra hjertet av palestinsk lidelse.

• Innledning ved Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd

• Biskop Ingeborg Midttømme deltar

• Debatt

• Enkel bevertning i pausen

• Fri inngang

Kairos er et dokument som ble lansert i Betlehem i des. 2009. Gjennom dokumentet tolker palestinske kristne situasjonen i lys av sin tro. Allerede tidlig i 2010 hadde representanter for ulike kirker og organisasjoner i Norge sørga for å få Kairos oversatt og utgitt.Dokumentet er et rop til verdenssamfunnet om hvordan de opplever livet under okkupasjonen. Kirkene verden rundt oppfordres til å arbeide for en rettferdig fred i regionen.

Vel møtt!