Nasjonal markering i Bodø – lørdag 20. juni

Palestinakomiteen Bodø deltar i nasjonal markering «Anerkjenn Palestina som stat nå – Boikott Israel» lørdag 20. juni kl 12.00 – kl 14.00 med stand utenfor Glashuset.

Velkommen!