Nasjonal markering på Voss – onsdag 17. juni

Palestinakomiteen Voss deltar i nasjonal markering «Anerkjenn Palestina som stat nå – Boikott Israel» med stand  onsdag 17.juni kl. 15.30. Det blir stand med utdeling av løpesedler i hovedgata Vangsgaten.

Velkommen!