New Frontiers – en vandring gjennom Beirut, Dælenenggt i Oslo

Sted:  I et bittelite lokale i Dæhlenggata 31 rett bak Black Box
Tid: Klokken 14.00. -17.00
Presentasjonen etterfølges av en diskusjon/samtale.  Salg av kaffe, te og vin.
Gratis inngang.

Forfatter og dramatiker Tale Næss og skuespiller Sara Baban får følge av scenograf og billedkunstner Hatem el Imam og litteraturviter Rana Issa på denne flerspråklige tekstimprovisasjonen under headingen New Frontiers. Sammen foretar de en vandring gjennom et Beirut i rask forandring. en by som er Midt- Østens finanshovedstad og hovedstaden i det fjerde mest forgjeldete landet i verden. En by preget av eiendomsspekulasjon og store utenlandske investeringer og av en økonomi som lar kapitalen få fritt spillerom.
Hvem eier Libanons framtid når fortiden forsvinner? Når «demokratiet» slipper kapitalen løs?
Hva definerer ens identitet i en by som endres av «andre» fra dag til dag?
Og hvem er vi som forsøker å holde den fast; – den norske forfatteren, litteraturviteren i eksil eller nostalgikeren som med sine tegninger, foto og etsninger forsøker å forstå det som skjer: Husene som rives, rivningstomtene som erstatter dem, utslettelsen av det barndommens bylandskap de stod plantet i.
Hvem eier historien når det historiske forsvinner?
Hvilken historie skal vi da snakke om?
Hullene i gateløpet fylles igjen, de som har bodd der tvinges ut, og det som har vært er ikke lenger – eksisterer bare som mellomrom i bevisstheten. Mellomrom vi forsøker å fylle igjen med våre vikarierende drømmer.
I New Frontiers presentasjonen av prosjektet møter vi forfatter og dramatiker Tale Næss og skuespiller Sara Baban.