«Palestina for dummies»

Åpent møte med Peder Martin Lysestøl

«Palestina for Dummies». Åpent møte med grunnleggende informasjon om Palestina og okkupasjonen.

Torsdag 3. mars klokken 12-14, Møterom D2, NTNU Dragvoll