Palestinakommiteen Bergen inviterer til åpent møte med Riya Hassan om boikott av Israel

Riya Hassan kommer til Bergen 20. oktober og Palestinakomiteen inviterer til åpent møte i Egget på Studentsenteret kl 19.
Riya Hassan fra BDS Movement

Riya Hassan fra BDS Movement

Riya Hassan er europeisk koordinator for BDS Movement (boikott, desinvesteringer og sanksjoner). Hun er palestiner og har vokst opp i landsbyen Laquia i Negevørkenen og har en mastergrad i Midtøsten-politikk. Med utgangspunkt i dagens situasjon i Palestina vil hun snakke om viktigheten av å boikotte Israel og om den voksende BDS-bevegelsen i Europa samt dens utfordringer.