Palestine revisited: what is left for Palestine and the palestinians

70 år etter opprettelsen av staten Israel og det som palestinerne kaller Nakba, 25 år etter Oslo avtalen og ulike andre fredsinitiativ synes en løsning å være langt unna. Mange opplever at den Palestinske staten blir vanskeligere og vanskeligere å se for seg og sivile mennesker betaler prisen for en fastlåst situasjon.
• Hvem er dagens palestinere i Palestina og i eksil?
• Hvilke politiske visjoner, alternativer og håp kan palestinerne ha?
• Hvordan er kvinnenes rolle i den politiske situasjonen og i motstandskampen?
• Hvordan blir framtiden – og hva kan vi gjøre fra Tromsø?

Innleder:
Viola Raheb
«Revisiting Palestine»
Fra Betlehem, utdannet teolog Seniorforsker v/ Universitetet i Wien. Har jobbet med inter-kulturell dialog, integrering, kvinners situasjon, utdanning og fredsarbeid.

Seminaret vil holdes på engelsk.

Arrangører: Internasjonalt Seminar, Vennskap Tromsø-Gaza, Palestinakomiteen i Tromsø

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Tid: 20:00-22:00