Pilegrimsturisme til Det Hellige Land, møte i Oslo

«Kom og se! Norske pilegrimers møte med palestinske kristne
Et av budskapene i det palestinske Kairosdokumentet er en invitasjon:«For å forstå vår virkelighet, sier vi til kirkene: Kom og se! Vi vil vise dere sannheten om vår virkelighet ved å ta imot dere som pilegrimer som kommer til oss for å be, og som har med et budskap om fred, kjærlighet og forsoning. Dere vil få kjennskap til virkelighet og folk i dette landet, både israelere og palestinere.»

For å utfordre norske kirker, organisasjoner og reiseoperatører om hvordan de bidrar til at norske pilegrimer faktisk får denne kjennskapen inviteres du til:

Kirkens Hus, Rådhusgt 1-3 (ved Oslo Børs), rom Bjørgvin og Agder (1. etg)
Tirsdag 6. mars kl 18.30-20.30


I panelet er:

Berit Hagen Agøy – Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Jorunn Langmoen – Den norske israelsmisjon
Rolf Solås – Sabra Fokusreiser
Tor Øystein Vaaland – Journalist i Morgenbladet og forfatter
Naim Ateek – Sabeel
Ordstyrer: Jorunn Strand Askeland, Kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp

Arrangører: Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, KFUK-KFUM Global, Norske Kirkeakademier, stiftelsen Karibu og Sabeels venner i Norge

Det blir lett servering