Pride House – Skeive Dager 23. og 24. juni – debatt om å være skeiv i Midtøsten

Pride House er en del av Skeive Dager i Oslo, som arrangeres 23. og 24. juni i år. Pride House skal fungere som en debatt arena, for ulike aktører inviteres for å diskutere temaer aktuelt for den skeive- og homobevegelsen.

Queer4Palestine er et uavhengig nettverk bestående av skeive palestinaaktivister. Vi vil under Pride House holde en workshop som vil ta for seg følgende:

Deler av den skeive bevegelsen har reagert på Israels forsøk på å ”rosavaske” seg som det eneste trygge sted , og turistdestinasjon nummer 1, for skeive i Midtøsten.

Spørsmålet som har vært stilt er:Kan Israel gang på gang frata palestinerne de mest elementære menneskerettigheter, og samtidig være garantist for at israelske skeive har fulle rettigheter, gjennom blant annet og vise til at de gir skeive anledning til å gifte seg.

Vi vil også diskutere om andre land kan bruke pinkwashing som metode for å framstå som llberale for utenlandske ”gay”-turister, men samtidig undertrykke sine egne..Libanon for eksempel’..

Vi vil også finne ut noe om den arabiske revolusjonen har hatt noe å si for skeive i regionen. Var det grunn for oss skeive til å juble når regimer og diktatorer ble kastet, eller er vi ved status quo, eller enda verre….

Deltagere:
Vissam Sanna, Mi’im, queerbevegelsen, Libanon
Ingrid Baltzersen, skeiv palestinaaktivist Norge

Se også: http://www.llh.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2281