Rapportlansering «Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel»

Tid: Fredag 2.november 2012 klokka 10.00 – 11.00
Sted: Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15
Arrangører: Fagforbundet og Norsk Folkehjelp

Presentasjon ved rapportforfatter Alexander Harang.

Kommentarer fra panel bestående av:
• Statssekretær Gry Larsen,
• Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres
• Medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg, Stein Gulbrandsen

Det blir anledning til å stille spørsmål.