Roadmap to Apartheid: Oslo Dokumentarkino og Palestinakomiteen i Oslo inviterer til filmkveld i anledning Nakba-dagen

Palestinakomitéen i Oslo inviterer til visning av dokumentarfilmen Roadmap to Apartheid, tirsdag 15. mai 2012 kl. 19 00 på Litteraturhuset i Oslo, ”Kjelleren”, (Wergelandsveien 29).

Filmen vises i forbindelse med markeringen av Al Nakba-dagen. Nakba (arabisk النكبة, «katastrofen») er den arabiske benevnelsen på fordrivelsen av palestinerne. Grunnleggelsen av staten Israel regnes som begynnelsen på Nakba, og 15. mai er derfor en viktig minnedag i den palestinske kalenderen.

Roadmap to Apartheid (2011) sammenlikner den tidligere apartheidpolitikken/regimet i Sør-Afrika med nåværende situasjon i Palestina. Filmen har som mål å bryte ned retorikken til en faktabasert sammenligning av hva som faktisk er likt og hva som ikke er det. Filmen er like mye en beskrivelse av apartheidregimets vekst og fall i Sør-Afrika som en forklaring på hvorfor mange palestinere føler de lever under et apartheid-system i dag.

Øystein Gudim innleder. Han var fra 1970-tallet aktiv i Fellesrådet for Sørlige Afrika (leder 1992-1993) og arbeidet med boikott av Sør-Afrika.

Roadmap to Apartheid – Trailer

Gratis inngang.

VELKOMMEN!

 

Arrangør: Oslo Dokumentarkino og Palestinakomiteen i Oslo