Saladin-dagene 2020

Sameksistens eller konflikt?
20. oktober 2020 – 28. oktober 2020

I år er det 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. I 75 år har vi sagt «aldri mer». Likevel øker antisemittismen og islamofobien i Norge og resten av Europa.

I september i år demonstrerte den nynazistiske grupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen utenfor synagogen i Oslo under den jødiske feiringen jom kippur. 8 prosent av nordmenn vil ikke ha jødiske naboer eller venner, viser en undersøkelse fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hvordan forholder vi oss til dette voksende konfliktnivået?

Går vi til historien, ser vi hvordan perioder med fredelig sameksistens mellom ulike religiøse og etniske grupper har formet vår kultur. Einhart Lorenz’ bok Jødenes historie i Europa tar for seg den jødiske minoritetens bidrag til europeisk kultur og historie. Lorenz forteller om boka på Litteraturhuset onsdag 21. oktober.
Klikk her for å se arrangementet på Facebook

Under det Osmanske riket på 1800-tallet var store deler av Midtøsten preget av fredelig sameksistens mellom muslimer, jøder og kristne, slik historieprofessor ved Rice University, Ussama Makdisi, dokumenterer i boka Age of Coexistence. Hva lå til grunn for denne utviklingen? Og hva kan vi lære av historien? Makdisi forteller om denne betydningsfulle historiske perioden i et digitalt foredrag 22. oktober.
Klikk her for å se arrangementet på Facebook

Oppløsningen av det Osmanske riket fikk mange og vidtrekkende konsekvenser, og representerer av den grunn et viktig skifte i historien. Det er i denne viktige politiske perioden vi befinner oss i åpningen av Isabella Hammads kritikerroste debutroman Pariseren. Romanen er inspirert av Hammads egen familiehistorie. Under Saladindagene vil Hammad holde et nyskrevet foredrag der hun går dypere inn i tematikken fra romanen, og ser nærmere på begrep som «hjem» og «tilhørighet» ut fra sin posisjon som barn av en palestiner.

«Det eurosentriske navnet Midtøsten ble først lansert av en britisk diplomat i 1820. Sett fra India kunne regionen like gjerne ha blitt kalt Midtvesten.»
Slik starter forfatter og journalist Odd Karsten Tveit sin fortelling om hundre års historie på 200 sider, som er utgangspunktet for foredraget han skal holde søndag 25.oktober. Hva er de historiske beveggrunnene for krigen i Syria og framveksten av IS? Hvordan har ulike lands oljeinteresser formet den politikken som Europa og USA har ført overfor denne regionen, og hvordan skal vi se vår samtids arabiske vår i lys av Osmanrikets fall? Arrangementet er også en del av serien «Saklig søndag», som er et samarbeid mellom Norli Litteraturhuset og Litteraturhuset.
Klikk her for å se arrangementet på Facebook

Årets Saladindager vil hovedsakelig foregå digitalt, med unntak av Jødenes historie i Europa med Einhart Lorenz og Lange linjer i Midtøsten med Odd Karsten Tveit, som begge kun foregår fysisk på Litteraturhuset. De øvrige arrangementene er digitale, gratis og krever ingen påmelding. Det legges ut lenke til de digitale arrangementene i forkant.