Seminar på Blindern om NGO-isering av det palestinske sivilsamfunnet

NGO-isering av det palestinske sivilsamfunn

Til tross for at det finnes så mange organisasjoner som jobber for å hjelpe palestinerne med velferd, menneskerettigheter, dokumentasjon, analyser, forskning og informasjonspredning er situasjonen i Palestina stort sett lik. Hva skyldes dette?

Tid og sted: 30. okt. 2012 17:1519:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Paneldeltakere

  • Dag Tuastad, førstelektor ved Midtøstenstudier og Afrika sør for Sahara, språk og områdekunnskap, UiO
  • Martin Holter, rådgiver i Norsk Folkehjelp
  • Nora Ingdal,  Nordic Consulting Group, statsviter og midtøstenkjenner
  • Line Khateeb, tidligere leder av Palestinakomiteen (ordstyrer)

Medarrangører

Norsk Folkehjelp Blindern og Palestinakomiteen Blindern

Om seminaret

Hensikten med seminaret er å belyse relasjonen mellom NGOer, disses økonomiske støttespillere og palestinerne.

I Palestina finnes det veldig mange NGOer på et relativt lite område. Ifølge http://www.leftturn.org/ngos-and-palestine finnes det 1200 NGOer i Palestina. Til tross for at det finnes så mange organisasjoner som jobber for å hjelpe palestinerne med velferd, menneskerettigheter, dokumentasjon, analyser, forskning og informasjonspredning er situasjonen i Palestina stort sett lik. Hva skyldes dette?

Kan det være slik at NGOene bare behandler symptomer og at de ikke gjør noe med årsakene til palestinernes situasjon? Er de redde for å bli politiske? Vokser NGOenes fokus ut fra et utgangspunkt om at økonomiske støttespillere og organer ikke skal skremmes vekk?

Arrangementet er åpent for alle!

Arrangør : Senter for utvikling og miljø, SAIH, Norsk Folkehjelp Blindern og Palestinakomiteen