Stand på Stortorget i Tromsø kl 12 – 14

Stand på Stortorget lørdag 24. oktober kl. 12.00 – 14.00

Bli med og vis støtte til det Palestinske folket! Palestinakomiteen har stand på Stortorget lørdag 25. oktober kl. 12.00 – 14.00.

Send gjerne en tilbakemelding i en e-post om at du blir med på stand, i håp om at vi kan bli mange som viser vår støtte!

Palestinakomiteen Tromsø