Stogg Israels angrep på Gaza – markering ved Den Blå Steinen i Bergen

Okkupantstaten Israel har på ny gått til åttak på Gaza og sett i verk det som berre kan karakteriserast som likvideringar av palestinske myndigheitspersonar utanom internasjonal rett. Åttaka har også råka sivile og fleire born er allerede drepne, mange fleire såra.

Palestinakomiteen skipar punktmarkering førskommande laurdag (17.11.) klokka 14:00 ved Den Blå Steinen i Bergen med følgjande paroler:

· Stopp Israels angrep på Gaza
· Kall tilbake ambassadøren frå Tel Aviv
· Press okkupanten – ikkje dei okkuperte
· Opphev blokaden av Gaza
· Flytt U21-EM ut av Israel

Tilslutta organisasjonar (oppdaterast):
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Rødt Bergen
Sosialistisk Ungdom Bergen
LO i Bergen og omland
Bergen Rød Ungdom
Palestinaforeningen
Muslimske Studenter i Bergen

Appellar (oppdaterast):
Ine Geitung, nestleiar Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i Bergen
Viktoria Dahl, Palestinakomiteen i Bergen
Kenneth Larsen, Fylkessekretær i FO Hordaland, styremedlem i Ship to Gaza Bergen
Oddny Miljeteig, Bergen SV
Odd Arild Viste, Rødt Bergen

Til same tid vil det være demonstrasjon ved den israelske ambassaden i Oslo (og fleire stader i landet). Det er liknande markeringar verda over – bli med og støtt opp om krava for frihet til det palestinske folk og at åttaka på Gaza må ta slutt og at blokaden må brytast!

Ta gjerne kontakt om du vil bidra i arbeidet, anten med denne markeringa eller med vidare arbeid: bergen@palestinakomiteen.no