Torgmøte i Larvik

Det er Torgmøte i Larvik 6. august.

Stand fra kl 15.00. Appeller fra kl. 16.00

• Stopp Israels bombing!
• Opphev blokaden av Gaza!
• Okkupasjonen må opphøre!
• Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten!

Vis solidaritet med palestinerne og krev at Israel stopper den kollektive avstraffelsen av en hel befolkning og sine brudd på folkeretten!

Arrangør: Palestinakomiteen i Larvik