Vil du vite mer om Palestina?

Vi hører ofte i media om at det foregår en konflikt mellom Palestina og Israel, men vi hører sjelden om bakgrunnen for konflikten. Palestinakomiteen i Oslo inviterer til et informasjonsmøte om den såkalte ”Midtøsten-konflikten”. I dette møte vil vi ta for oss situasjonen i Palestina fra og med 2000. Sentrale temaer er demokrati og valg, arbeidsliv og infrastruktur og en- eller tostatsløsning.

Møtet er beregnet til deg som har interesse for temaet, men som ønsker mer kunnskap.

Dato: Mandag 4.juni

Tidspunkt: 19.00-21.00

Sted: Palestinahuset (Grønlandsleiret 12)

Arrangør: Palestinakomiteen Oslo