Vil du vite mer om Palestinasaken?

Vi hører ofte i media om at det foregår en konflikt mellom Palestina og Israel, men vi hører sjelden om bakgrunnen for konflikten. Palestinakomiteen i Oslo inviterer til informasjonsmøte om årsakene til den såkalte ”Midtøstenkonflikten” og det historiske forløpet fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Dette møtet er beregnet til deg som har interesse for temaet, men lite kunnskap.
Dato: Mandag 30.april
Tidspunkt: kl 19:00
Sted: Palestinahuset (Grønlandsleiret 12, inngang til høyre for Mc.Donalds)
Arrangør: Palestinakomiteen Oslo