Koronapandemien: Ekstrem situasjon for palestinske fanger

I dag, 17. april, markerer palestinerne og den internasjonale solidaritetsbevegelsen Den palestinske fangedagen. I år ønsker palestinerne å bruke fangedagen til å rette søkelys mot de ekstremt vanskelige forholdene for fangene under koronapandemien.

Okkupasjonsmakten Israel har ikke satt inn nødvendige tiltak for å ivareta fangene, men velger heller å intensivere lidelsene ved å systematisk hindre medisinsk oppfølging også i denne alvorlige pandemien.

REDD FOR AT VIRUSET SKAL SPRE SEG I FENGSELET

Den israelske aktivisten, regissøren og skuespilleren Einat Weizman har mottatt et brev fra palestinske fanger som sitter i Eshel-fengselet i Israel.

Fangene er svært bekymret for at koronaviruset skal spre seg inne i fengslet.

Einat Weizman

Klikk her for å lese brevet fra de palestinske fangene i Eshel-fengselet

Einat Weizman har engasjert seg sterkt i saken til palestinske fanger, og har skrevet teaterstykket «Okkupasjonens fanger» i samarbeid med palestinske politiske fanger. I månedskiftet februar/mars 2020 ble den usensurerte versjonen av teaterstykket «Okkupasjonens fanger» for første gang vist for publikum under Humanfestivalen i Oslo.


UVERDIGE FORHOLD

Palestinske fangers rettigheter brytes daglig i israelske fengsler, stikk i strid med internasjonal humanitær lov. De systematiske bruddene innebærer blant annet:

  • Umenneskelige soningsforhold
  • Fysisk og psykisk tortur
  • Isolasjon
  • Administrativ forvaring
  • Hindring av medisinsk tilsyn og oppfølging

EN OPPFORDRING TIL DET INTERNASJONALE SAMFUNNET

Menneskerettighetsorganisasjonen The Palestinian Centre for Human Rights understreker behovet for å kjempe mot Israels systematiske og umenneskelige behandling av palestinske fanger.

Organisasjonen oppfordrer det internasjonale samfunnet til å umiddelbart oppfylle sine juridiske og moralske forpliktelser overfor palestinere, og iverksette effektive tiltak for å presse Israel til å overholde sine forpliktelser overfor palestinske fanger i henhold til folkerettens regler, inkludert FNs standard minimumsregler for behandling av fanger i tillegg til den tredje og fjerde Genève-konvensjonen.

I tillegg oppfordrer organisasjonen til å tillate det medisinske personalet i Den internasjonale Røde Kors-komite å besøke palestinske fanger og overvåke deres helsemessige forhold for å sikre at de får retten til helsehjelp og medisinsk behandling.

Sist, men ikke minst, oppfordrer de til øyeblikkelig løslatelse av alle politiske fanger, særlig mindreårige, pasienter, eldre og kvinner.

Palestinakomiteen i Norge stiller seg bak kravene til The Palestinian Centre for Human Rights.

Publisert: 17. april 2020