44 jurister krever at norske myndigheter sanksjonerer Israel

44 norske jurister lanserer oppropet «Forsvar folkeretten». De krever
at norske myndigheter gjenreiser respekten for folkeretten og arbeider for at Israels vedvarende og grove brudd på de internasjonale kjørereglene blir møtt med sanksjoner.

— Fraværet av straffereaksjoner på Israels vedvarende og grove brudd på folkeretten og manglende respekt for internasjonal rett, undergraver selve folkerettens betydning, sier en av initiativtakerne, advokat Kjell M. Brygfjeld.

Les oppropet her

— På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelse fra det internasjonale samfunn, har Israel kunnet fortsette med sin okkupasjon og annektering av palestinsk land, kollektiv avstraffelse av befolkningen på Gazastripen og bygging av muren i strid med folkeretten. Vi er alvorlig bekymret for denne situasjonen. Mens Israels brudd kun kritiseres verbalt, utsettes andre land som bryter internasjonal rett, for reaksjoner fra det internasjonale samfunnet med konkrete handlinger og sanksjoner.

— Fraværet av straffereaksjoner på Israels vedvarende og grove brudd på folkeretten og manglende respekt for internasjonal rett, undergraver selve folkerettens betydning, sier en av initiativtakerne, advokat Kjell M. Brygfjeld.

— På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelse fra det internasjonale samfunn, har Israel kunnet fortsette med sin okkupasjon og annektering av palestinsk land, kollektiv avstraffelse av befolkningen på Gazastripen og bygging av muren i strid med folkeretten. Vi er alvorlig bekymret for denne situasjonen. Mens Israels brudd kun kritiseres verbalt, utsettes andre land som bryter internasjonal rett, for reaksjoner fra det internasjonale samfunnet med konkrete handlinger og sanksjoner.

Israel er gitt en særstilling

Initiativtakerne til oppropet støtter norske myndigheters prinsipp om at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner. Brygfjeld minner om at så sent som i forrige uke bekreftet statsministeren i et intervju på Dagsrevyen at respekt for folkeretten er en grunnpilar i norsk politikk.

— Men dette står i skarp kontrast til regjeringens handlingsplan. Som det eneste landet i verden er Israel gitt en særstatus i Granavolden-plattformen ved at regjeringen skal «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel».

Norge velger altså å gi Israel unike privilegier tross deres vedvarende og økte folkerettslige brudd.

— Denne holdningen som norske myndigheter inntar overfor alvorlige krenkelser av grunnleggende humanitære og folkerettslige prinsipper, bidrar til å støtte opp under Israels straffefrihet. Hvis vi ikke er konsekvente i vårt forsvar av internasjonal rett, vil den undergraves og miste sin kraft som vern av grunnleggende menneskerettigheter, sier Brygfjeld.

— Som norske jurister, mener vi det er helt sentralt at norske myndigheter gjenreiser respekten for folkeretten og arbeider for at Israels langvarige og systematiske brudd på de internasjonale kjørereglene ikke skal honoreres, men møtes med sanksjoner.

Les også åpent brev til utenriksminister Eriksen Søreide: https://forsvarfolkeretten.no/2019/10/25/apent-brev-til-utenriksminister-eriksen-soreide/

Jurister og organisasjoner som ønsker dette, kan tilslutte seg initiativet. Oppropet lanseres også internasjonalt om kort tid.

Hele oppropet og grunnlaget for dette kan leses her – også i engelsk versjon: www.forsvarfolkeretten.no

Kontaktpersoner:

Advokat Kjell M. Brygfjeld:
kmb@ebtas.no
Mobil 908 73 793
Koordinator Berit Aaker:
beaake@online.no
Mobil 920 11 035

Publisert: 6. november 2019