LO går inn for full boikott av Israel

Den norske Palestinabevegelsen gleder seg over at LO har vedtatt å jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

Et klart flertall av LO-kongressens delegater stemte i dag for at LO skal jobbe for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

193 delegater stemte for full boikott, mens 117 delegater stemte for en begrenset boikott av Israel, skriver LO Medias nettportal, Fri Fagbevegelse, på sine nettsider. 

SE OGSÅ: – Forventer at Norge anerkjenner Palestina

På tide å boikotte

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ønsket ikke en generell boikott, bare en boikott av israelske varer fra okkuperte områder. Men kongressens flertall lyttet ikke til sin nyvalgte leder og gikk med 193 mot 117 inn for en boikott.

– Vi har behandlet spørsmålet på flere kongresser, og avstått fra å kreve boikott fordi vi har pekt på dialog og forhandlinger. Men ting har ikke blitt bedre. Situasjonen har bare blitt mer prekær. Vi har nå uttømt forsøkene på å bruke andre virkemidler for å skape en ny situasjon. Det gjenstår bare ett virkemiddel som det internasjonale samfunnet har, nemlig boikott. Derfor mener jeg det må tas i bruk nå, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget, til VG. 

Effektivt virkemiddel i kampen mot apartheid og okkupasjon

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

Leder av Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen, gratulerer LO med det solidariske vedtaket.

– Fantastiske nyheter! Dette viser hvor viktig fagbevegelsen er, sier Jensen.

Hun mener at vedtaket demonstrerer hvordan Israel mislykkes med sine angrep på den internasjonale solidaritetsbevegelsen som støtter palestinernes rett til frihet.

– Med dette vedtaket ser vi nok en gang hvilket viktig verktøy boikott, desinvesteringer og sanksjoner er i kampen mot okkupasjon og apartheid, sier Jensen.

Også leder av paraplyorganisasjonen Fellesutvalget for Palestina, Tora Systad Tyssen, gleder seg over vedtaket:

Tora Systad Tyssen , leder av Fellesutvalget for Palestina

– Dette er grasrota som gir beskjed til politikerne om at de er ute av takt med folket. LO fremmer her et krav om at Israels straffefrihet for sine utallige folkerettsbrudd må få konsekvenser. LO sine medlemmer ønsker ikke å være medskyldige i folkerettsbrudd, okkupasjon, apartheid og undertrykking, sier Systad Tyssen.

Skaper begeistring internasjonalt

Også i den internasjonale solidaritetsbevegelsen gleder man seg over LOs initiativ. Palestinian BDS National Committee (BNC) skriver blant annet dette på sine nettsider:
«The Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC) salutes the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) for endorsing a full «international economic, cultural and academic boycott of Israel» as a necessary means to achieve Palestinian fundamental rights, including the right of return for the refugees and equality for Palestinian citizens of Israel.«
Også israelske aktivister fra gruppa Boycott from Within ønsker initiativet velkomment, og har publisert en takk til LO på sine nettsider. Her er et lite utdrag av brevet:

«We would like to thank the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) which has endorsed BDS. The LO represents more than 900.000 members (in a nation of 5 million), and this vote reflects deep Norwegian solidarity with the struggle to end apartheid here. We call on trade unions elsewhere to follow this example and pass similar pro-BDS resolutions.»

Publisert: 12. mai 2017