LO-kongressen må kreve handling

av Eddie Whyte, tidligere forbundsstyremedlem i Fagforbundet
Først publisert i Klassekampen 30. mai 2022

I 2017 vedtok LO-kongressen en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal «boikott» av Israel er ett av flere punkter. Dessverre ble det mest ord og lite handling. Årets kongress må sørge for at kongressvedtaket fører til konkrete handlinger og stiller tydelige krav til egen regjering.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har et stort ansvar for at Norge bruker sin plass i Sikkerhetsrådet til at FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak og sanksjoner som svar på Israels brudd på internasjonal lov og manglende etterlevelse av FN-resolusjoner.

Folkerettsbrudd stoppes ikke med tom retorikk, utvannede uttalelser og endeløs «bekymring».

Israel er den nasjonen som desidert blir hyppigst fordømt i FN resolusjoner, 17 resolusjoner i 2020 og 14 resolusjoner i 2021. Ikke en eneste sanksjon har blitt vedtatt så lenge okkupasjonen har eksistert.

Tidligere rapporter utgitt av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet viser at norsk næringsliv og norske myndigheter støtter den israelske okkupasjonen økonomisk – både bevisst og ubevisst. Når statseide Norske tog velger en leverandør som ifølge FN er med på å opprettholde de folkerettsstridige bosettingene, så forsvares avgjørelsen av samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård.

Det er en hån mot et okkupert folk, og undergraver respekten for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

LO-ballonger. Foto: Wikipedia

Under LO-kongressen bør delegatene kreve at regjeringen oppfyller Hurdalsplattformen og viser i handling at regjeringen vil ha en utenrikspolitikk med en sterk oppslutning om FN og folkeretten, og beskyttelse av siviles rettigheter i krig og konflikt.

Hittil har vi sett at utenriksministeren har vært mer opptatt av å finne konkrete initiativ som kan bedre palestinernes økonomiske situasjon, enn konkrete handlinger som stiller Israel til ansvar for folkerettsbrudd. Det er rett og slett uakseptabelt at en Arbeiderpartiledet regjering nekter å ta stilling til om Israel er en apartheid stat med all dokumentasjon som allerede foreligger.

I forslaget til uttalelsen krever LO at norske myndigheter aktivt jobber for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser straffeforfølges. Det er positivt ment, men den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan kun straffeforfølge enkeltindivider og ikke stater. LOs delegater må kunne kreve at den norske regjeringen fremmer krav om FN-gransking av Israels apartheidforbrytelse slik at staten Israel holdes ansvarlig.

LO-kongressen må også kreve at norske investeringer og handel ikke understøtter okkupasjon og menneskerettighetsbrudd, og at Norge må anerkjenne Palestina som stat. Vi trenger et Storting som tar sitt internasjonale ansvar på alvor og står opp for folkeretten. Vi vil ha en tydelig politikk som både fordømmer Israels mange folkerettsbrudd, og som følger opp fordømmelsene med handling.

De aller fleste av oss forstår vel at det er umulig å finne frem til dialogbaserte løsninger når den sterkeste parten i konflikten aktivt fører en aggressiv koloniserings- og okkupasjonspolitikk. Det er nemlig Israels grove brudd på folkeretten og manglende vilje til å inngå en meningsfull dialog med palestinerne, som fører til at stadig flere støtter sanksjoner mot Israel.

Publisert: 31. mai 2022