– Mange jøder over hele verden tar avstand fra staten Israels politikk

av Torstein Dahle, leder i Ship to Gaza . Først publisert i Klassekampen 23. juli 2021. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

18. juni skrev jeg et innlegg om at NRK skjuler at israelsk marine terroriserer Gazas fiskere. De fisker fredelig i den sonen de er blitt tilvist, men likevel blir de beskutt, noen blir såret, noen blir drept. Også Gazas bønder angripes på lignende vis flere ganger hver uke.

Jens Saugstad kommenterer ikke dette med ett ord i sitt motinnlegg 19. juli. Det kan skyldes at Saugstad ikke bryr seg om at Israel skyter på uskyldige fiskere og bønder. Eller det kan skyldes at han ikke tror på det jeg skriver. Jeg velger å satse på den siste tolkningen. Derfor skal jeg sende en del dokumentasjon til ham. Da kan han se hvor ille det er at NRK og andre medier systematisk holder dette skjult for det norske folk.

Faktum er altså at Israels rolle er å være angriper, okkupant og undertrykker overfor palestinerne på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og i Gaza. Da blir det urimelig når Israels statsledelse med støtte av USA og en rekke vestlige regjeringer kjører fram som den viktigste parolen at Israel må ha rett til å forsvare seg. Det er drøyt å påstå at det sentrale er okkupantens og overgriperens rett til å forsvare seg.

Israel skyter på uskyldige fiskere – Foto IMEMC News

Israel bruker den internasjonale støtten til parolen som grønt lys for intensiv bombing av sivile mål. Israel blander systematisk sammen sivile og militære formål. Les Verdensbankens gjennomgåelse av hvordan Israel for eksempel definerer mesteparten av medisinsk utstyr som militært. Israels offisielle linje er også å sette likhetstegn mellom alle i Gaza og Hamas.

Saugstad skriver at en stat må ha rett til å forsvare seg mot angrep på egne borgeres menneskerettigheter. Det er jeg helt enig i. Det må selvsagt også gjelde Israel, men det er jo slett ikke det Israel gjør. Israel okkuperer, ekspanderer og angriper. Jeg viser til det Lars Gule skrev 21. juli. Og heller ikke jeg synes at det er OK å skyte raketter som rammer sivile.

Mange jøder over hele verden tar avstand fra staten Israels politikk. Israel er ikke jødenes stat. Israel er noen jøders stat. Israel fører ikke jødenes politikk. For jøder er ikke en ensartet gruppe som mener akkurat det samme. Å sette den type gruppestempel på jødene kalles rasisme.

Verdens jøder har ikke ansvar for Israels politikk. Derfor er det også urimelig når enkelte mener at jøder har et særlig ansvar for å ta avstand fra Israels politikk. Det er Israels statsledelse og dem som står bak den, som har ansvaret for Israels politikk.

Jeg samarbeider daglig med jøder som kjemper for palestinernes frihet. I likhet med mange andre av ulik bakgrunn klarer de ikke å la være å engasjere seg som medmennesker overfor den urett og de lidelser som palestinerne utsettes for. Å kalle slikt medmenneskelig engasjement for jødehat og antisemittisme er horribelt, og det svekker kampen mot den faktiske antisemittismen. Den er nemlig i framgang, ikke minst fordi en del mennesker dessverre tar på alvor israelske lederes påstand om at de fører jødenes politikk når de terroriserer palestinere.

Publisert: 27. juli 2021