Bli medlem!

Vil du bli med å støtte arbeidet for palestinernes frihet og rettferdighet? Meld deg inn i Palestinakomiteen! Du betaler kr 100 det første året.

Hvorfor bli medlem av Palestinakomiteen? 

Som medlem av Palestinakomiteen støtter du vårt arbeid med å påvirke den norske opinionen og informere politikerne om palestinernes situasjon.

Jo flere medlemmer vi er, jo bedre blir vi hørt! 

Som medlem støtter du også vårt solidaritetsarbeid i Palestina og palestinske flyktningeleirer i Libanon. Vi driver praktisk solidaritetsarbeid ved å følge palestinernes oppfordring om sanksjoner mot Israel, og vi sender solidaritetsarbeidere  til Libanon og Palestina. Les mer om oss her. Vi har lokallag i alle de store byene og i flere tettsteder.
Finn ditt lokallag her, og bidra i arbeidet!

Medlemskontingenten er vårt viktigste økonomiske fundament, men enda viktigere er den politiske tyngden mange medlemmer gir oss. Du teller! Bli medlem!

BLI MEDLEM – DU BETALER KR 100 DET FØRSTE ÅRET*

Medlemskap innmeldt etter 1. oktober gjelder ut året og neste år.

Slik behandler vi dine persondata: Palestinakomiteens personvernerklæring. 

*Satsene er som følger: Ordinær kontingentsats 500 kr, Redusert kontingentsats 250 kr, Familiemedlem 200 kr, Ungdom under 19 år 100 kr